top of page

Veel gestelde vragen

Wordt een consult of behandeling vergoed?

 • Sangitha is aangesloten bij de beroepsorganisatie VBAG en geregistreerd bij het RBCZ, koepelorganisatie voor de CAM therapeut, Registertherapeut. De meeste zorgverzekeraars vergoeden de consulten en behandelingen.

 • Om in aanmerking voor vergoeding te komen, dient u wel een aanvullende verzekering afgesloten te hebben. De consulten en behandelingen zijn alternatieve geneeswijze en vallen onder de noemer ayurveda. Uw eigen risico wordt niet aangesproken.

 • Raadpleeg uw zorgverzekeraar voor aanvang van uw eerste consult of u in aanmerking komt voor vergoeding. In veel gevallen wordt er (een deel van) de behandeling vergoed.

Welke hulpverlening valt buiten het VBAG lidmaatschap?

 • Hulpverlening zoals hieronder genoemd valt voor de therapeut buiten het VBAG lidmaatschap (en daarmee buiten de aansprakelijkheidsverzekering), vergoeding voor zorgverzekeraars en btw-vrijstelling, en zal u zelf moeten financieren: Workshop, groepsbehandelingen en consulten voor: preventie, welbevinden en/of zelfontplooiing, wellness, ontspanning, coaching, sociaal-maatschappelijke dienstverlening (waaronder relatietherapie, behandeling van school gerelateerde problemen), schoonheidsbevordering, het geven van voedingsadviezen en bewegingsvoorlichting (trainen, afvallen, sporten), gezond blijven, life extension in verband met gewichtsproblemen (zonder medische klachten) of ander soortgelijke ondersteuning. 

Hoeveel kost een consult of behandeling?

 • Een intake, chakra consult, ayurvedisch consult of spirituele educatie en begeleiding kost € 75,- voor 30 minuten. 

 • Een face chakra behandeling, mantra en panchkarma behandeling kost € 90,- voor 30 minuten. Vanwege COVID-19 veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn behandelingen alleen te boeken voor minimaal 1 uur.  

Wat is jullie werkwijze

 • Als u voor het eerst bij ons komt, boekt u een intake-consult bij Sangitha.

 • Bij de receptie vult u een intake formulier in.

 • Na een uitgebreide intake en een zorgvuldige analyse van uw probleem stellen wij samen met u een behandelplan op. Helemaal op maat natuurlijk, speciaal voor u, en afhankelijk van uw tijd en uw specifieke situatie.

Kan ik de afspraak kosteloos afzeggen?

 • Ja dat kan tot 48 uur van tevoren kosteloos.

 • Indien u verhinderd bent, dient een afgesproken consult of behandeling 48 uur van te voren te worden afgemeld.

 • Bij niet tijdige afmelding worden de kosten voor dit consult of behandeling in rekening gebracht, ongeacht de reden voor afmelding. Dit geldt ook wanneer u, om welke reden dan ook, niet komt op afgesproken tijd en dag.

 • Indien u niet naar de kliniek kunt komen, bijvoorbeeld vanwege Corona verschijnselen of preventieve quarantaine , dan kunnen wij uw afspraak omzetten in een online-consult. Wenst u daar geen gebruik van te maken, dan bent u bij niet tijdige annulering het betreffende tarief verschuldigd. 

Kan ik een (ontspannings)
massage boeken? 

 • U kunt bij ons een massage boeken voorzover noodzakelijk in het kader van uw behandelplan. Gewone ontspanningsmassages worden in onze kliniek niet aangeboden.

 • Een eerste contact bij ons begint altijd met een intake-consult.

 • Een Ayurvedische behandeling (waaronder, indien noodzakelijk, een massage) of het balanceren van de chakra's kan al onderdeel zijn van een eerste intake-consult.

 • Overigens komen cliënten vaak bij ons met klachten die hun het idee geven dat ze een massage nodig hebben. De ervaring leert dat bij veel cliënten de klachten verlicht zijn na een eerste intake-consult zonder dat een massage heeft plaatsgevonden.

Is er een wachtlijst?

 • Vaak is het druk en is er ook een wachtlijst. Wij raden aan dat u telefonisch belt om te informeren of er voor u op korte termijn plek is. 

bottom of page