top of page

PRIVACY VERKLARING

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.
Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: 

 • als uw behandelende therapeut hals enige toegang heb tot de gegevens in uw dossier,

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,

 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens, 

 • een geheimhoudingsplicht heb, tenzij ernstige misstanden mij wettelijk tot spreken verplichten.

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen worden gebruikt:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

 • Voor het gebruik van waarneming tijdens mijn afwezigheid.

 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie voor het opstellen van een factuur.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
De gegevens in het cliënt dossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist  worden 20 jaar bewaard voor volwassenen en 39 jaar voor kinderen.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar:

 • Uw naam, adres en woonplaats

 • Uw geboortedatum

 • De datum van de behandeling

 • Een korte omschrijving van de behandeling

 • De kosten van de behandeling

Cookies

Op deze site gebruiken we cookies om het verkeer te analyseren, je voorkeuren te onthouden en je optimaal gebruiksgemak te bieden. Deze cookies zijn anoniem en hier hoeft geen akkoord voor te worden gegeven. Lees meer hierover in onze Cookieverklaring.

Heeft u nog vragen over ons privacybeleid? Neem dan gerust contact op via de onderstaande gegevens. Meer weten over ons cookiebeid? Bekijk dan ook onze cookieverklaring.
Info@ayurvedapalms.com

Schieweg 98C Rotterdam 

+31(0) 10 243 91 91
KvK-nummer 24469907
Versie 2021

bottom of page