De kliniek is open

'Maak uw Grip losser.

Bevrijd uwKarma"

Begrijp het Geheim van Verandering.'

'Maak uw Grip losser.

Bevrijd uwKarma"

Begrijp het Geheim van Verandering.'

Sangitha Khosla

Sangitha Khosla

NATUURGENEESKUNDIG

PSYCHOSOCIAAL

 COUNSELOR

 • Facebook
 • Instagram
 • YouTube

PRIVACY VERKLARING

 

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.
Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: 

 • als uw behandelende therapeut hals enige toegang heb tot de gegevens in uw dossier,

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,

 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens, 

 • een geheimhoudingsplicht heb, tenzij ernstige misstanden mij wettelijk tot spreken verplichten.

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen worden gebruikt:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

 • Voor het gebruik van waarneming tijdens mijn afwezigheid.

 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie voor het opstellen van een factuur.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
De gegevens in het cliënt dossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar:

 • Uw naam, adres en woonplaats

 • Uw geboortedatum

 • De datum van de behandeling

 • Een korte omschrijving van de behandeling

 • De kosten van het consult

Ayurveda Palms is een kliniek voor gezondheid en welzijn opgericht en geleid door Sangitha Khosla. Zij is een gekwalificeerde en ervaren zorgverlener én vergroter van vitale levensenergie (prana) en geluk. Ze pleit voor proactief holistisch welzijn en combineert Ayurveda en natuurgeneeskunde met chakratherapie, Goddelijke energie, spirituele liefde en educatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u ook meer harmonie voelen en de vreugde van het leven ervaren? Sangitha helpt moedige mensen die de sprong durven te wagen naar meer zelfwaardering en harmonie. Samen maken we de droom concreet en beginnen we de reis die uw leven voor altijd zou kunnen veranderen. Met 36 jaar ervaring en meer dan 45.000 consultatie-uren weet Sangitha wat er nodig is voor:

 • Positieve resultaten ten aanzien van depressie, verslaving, chronische stress, burn-out, pijn, PTSS, onevenwichtigheden en chronische gezondheidsproblemen veroorzaakt door fysieke, mentale en emotionele stress

 • Meer innerlijke harmonie en harmonie met je omgeving

 • Een uitstekende emotionele gezondheid: ongebonden, moedig en onbevreesd

U verdient het goede. U bent een waardevolle ziel! Focus al uw energie op het bouwen van uw nieuwe toekomst. Uw doel. En het resultaat: Meer licht en liefde voor uw ziel, gevoelens van vrede, rust en comfort en een onweerstaanbare aantrekkingskracht.

'Het is mijn droom om iedereen gelukkig te zien en ons allemaal in harmonie bij elkaar te houden.'

TARIEVEN EN ANNULERING

 • Een intake, chakra consult, psychosociaal consult of spirituele educatie en begeleiding kost € 60,- per 30 minuten. 

 • Een prana chakra behandeling of mantra behandeling kost € 75,- per 30 minuten en is te boeken vanaf 60 minuten.

 • Indien u niet naar de kliniek kunt komen, bijvoorbeeld vanwege Corona verschijnselen of preventieve quarantaine , dan kunnen wij uw afspraak omzetten in een online-consult. Wenst u daar geen gebruik van te maken, dan bent u bij niet tijdige annulering het betreffende tarief verschuldigd. 

VERGOEDING ZORGVERZEKERING

Sangitha is sinds 2004 aangesloten bij diverse beroepsverenigingen waaronder het RBCZ, TCZ en VBAG. Hierdoor komen natuurgeneeskundige consulten bij veel zorgverzekeraars voor vergoeding in aanmerking onder de noemen Alternatieve Geneeskunde. U dient hiervoor aanvullend verzekerd te zijn. Uw eigen risico wordt niet gebruikt.

U dient de behandeling wel voor te schieten. Betaling kan contant, met pin of creditcard. Voor meer informatie zie de FAQ. Ook kunt u hierdoor gebruik maken van een klachtenprocedure voor het geval dat u een klacht heeft en wij er samen niet uitkomen.

COVID-19 MAATREGELEN

Uiteraard volgen we bij de kliniek de hygiëne en COVID-19 voorzorgsmaatregelen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne, RIVM. Lees onze COVID-19 richtlijnen en informatie voordat u naar de kliniek komt.

Het dragen van een mondmasker in de kliniek is verplicht. 

download.jpg
download.png
TCZ-LOGO-2016.jpg

'Laat de teugels vieren,

bevrijd je karma

begrijp het geheim van verandering.'